VÄLKOMMEN TILL ACCTUS AUDENTES SKYDDADE BOENDE – med fokus på en trygg framtid

Acctus Audentes är ett uttryck på latin som betyder ”åtgärder för trygghet/säkerhet”. Acctus Audentes skyddade boende tar emot våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Boendet följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden. Vi har personal i boendet dygnet runt och varje skyddssökande tilldelas en egen kontaktperson som har ett särskilt fokus den personens planering och trivsel i boendet. Den fasta personalgruppen består av två socionomer, en beteendevetare och en behandlingspedagog. Till verksamheten finns även knutet en ekonomisk rådgivare som kvinnorna erbjuds att träffa regelbundet och få stöd i frågor som rör ekonomi samt en polis som stöttar personalen i frågor om säkerhetsrutiner. All personal har gått utbildning i MI (Motiverande intervjuer) och har lång erfarenhet av socialt arbete med vuxna och barn. Inom personalgruppen finns även vidareutbildning och erfarenhet av att hålla barnsamtal, göra samspelsbedömningar, arbeta med samspelsbehandling samt att utföra riskbedömningar enligt SARA-V3.

 

Boendet finns norr om Stockholm och har goda kommunikationer med buss till tätort. I boendet finns ett gruppboende med tre platser där man delar kök, vardagsrum samt hygienutrymmen. Det finns även tre separata, fullt utrustade lägenheter med dörrar in till gruppboendet, vilket ger möjlighet till ökad självständighet samtidigt som man har tillgång till stödet från personalen dygnet runt.

 

Acctus Audentes skyddade boende tar emot placeringar dygnet runt och kan hjälpa till med transporten till boendet. I delar av boendet är det tillåtet att ha med egna husdjur.

 

Arbetet i det skyddade boendet utformas utifrån det uppdrag socialtjänsten lämnat i samband med placeringen och en genomförandeplan utformas med en beskrivning av hur målen i uppdraget ska uppnås. Personalen stöttar kvinnorna i de praktiska frågor som behöver lösas samt i kontakter med myndigheter. En riskbedömning enligt SARA V-3 utförs för att kunna göra en säkerhetsplanering kring kvinnan/familjen. Kvinnorna får information om hur de ska medverka till sin egen säkerhet och information om åtgärder som kan behöva vidtas. Kvinnorna erbjuds regelbundna stödsamtal och tillsammans med kontaktpersonen upprättas en plan som uppdateras och revideras vid behov. Målet med planen är en trygg och självständig tillvaro efter placeringen, men vägen dit kan se väldigt olika ut för olika individer.