”KROPP OCH SJÄL”

Att ha levt i en relation där man känt sig hotad och varit utsatt för våld kan sätta spår både fysiskt och psykiskt. Kvinnor som kommit till oss har beskrivit bekymmer med mardrömmar, oro, värk, sömnsvårigheter och avsaknad av ork och lust till att göra något alls. På Acctus Audentes skyddade boende erbjuds kvinnorna stöd- och krissamtal, och vi förmedlar kontakt med läkare eller utomstående samtalskontakt vid behov. Vi tänker att den typen av insatser är viktiga och nödvändiga, men ser också att det är minst lika viktigt att ”kroppen och själen” får sitt. I den första kartläggningsfasen vid en placering försöker vi tillsammans med den skyddssökande hitta dennas starka sidor och intressen att bygga vidare på inför en självständig framtid och som motivation när allt känns tungt och motigt.

 

Det skyddade boendet har tillgång till en häst som alla intresserade vuxna och barn får vara med och ta hand om och rida på. Att använda hästar i arbetet med traumatiserade vuxna och barn är mer än bara en fritidssysselsättning. Det finns många sätt att använda hästen på inom hästunderstött behandlingsarbete. Att få borsta och pyssla om en häst kan ge en känsla av kravlös närhet och kan aktivera det system som frisätter oxytocin (lugn- och rohormon). Forskning har visat att det är främjande för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför har idag djur börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering. Hästunderstödd terapi används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

 

Andra aktiviteter som erbjuds regelbundet på det skyddade boendet är yoga och massage. Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Yoga är en teknik för att uppnå medvetenhet, att vara närvarande i nuet. Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet. Omedvetna beteenden och mönster kommer upp till ytan och vi upptäcker spänningar och blockeringar.

 

I en byggnad på tomten har vi ett enklare gym och ett pysselrum för stora och små. Runt boendet finns gott om promenadvägar och en badsjö på gångavstånd. Vi ordnar med aktiviteter efter säsong och önskemål, det kan vara svamputflykter, korvgrillning eller fiske. Vi tror på att positiva upplevelser är läkande och hoppingivande.