VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer kan ta sig många uttryck och utgör ofta ett mönster av handlingar. Då våldet oftast äger rum i hemmet uppmärksammas det inte av utomstående. Våldet kan vara fysiskt eller psykiskt.

 

För den utsatta kan våldet få svåra sociala konsekvenser som isolering, arbetslöshet, ekonomiska problem, svårigheter med bostadssituationen, sjukskrivning osv. Det finns en stark koppling mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa.

 

Den som lämnar en våldsutövande partner kan känna sig kluven inför de olika svårigheter som uppbrottet kan innebära. Ofta riskerar kvinnor att utsättas för mer och kraftigare våld i samband med en separation.

 

Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa.